Vi tror på din framtid

  • 1010
  • 2020
  • 3030
  • 4040
  • 5050
  • 6060
  • 7070
  • 8080
  • 9090
  • 100100
 
återbetalningstid
exempelränta
 
 
AvidaKredit för dig med betalningsanmärkningar
 

AvidaKrediten

Att ansöka om och använda krediten är enkelt och du får snabbt tillgång till dina pengar. Krediten fungerar som en extra buffert när du behöver pengar. Du ansöker om ett kreditutrymme och behöver inte ta ut hela beloppet på en gång och betalar endast ränta för utnyttjat belopp.

Vi tillämpar individuell räntesättning och erbjuder en räntesats som sätts efter kundens ekonomiska förutsättningar. Har du inga betalningsanmärkningar är räntesatsen 9% - 15%, har du betalningsanmärkningar är räntesatsen 23%. Du får besked om din individuella ränta när krediten är beviljad.

Krediten finns alltid tillgänglig

När krediten är beviljad o upplagd gör du själv uttag på det belopp du behöver och sedan finns pengarna på ditt bankkonto nästa bankdag. Krediten kan lösas utan extra kostnad. Avisering sker med Autogiro.

Gamla betalnings­anmärkningar är historia

Har du några få betalningsanmärkningar men en god betalningsförmåga kan du bli beviljad kredit även om andra långivare sagt nej, din betalningsförmåga är det viktigaste! Du får dock inte ha någon skuld hos Kronofogden.

3 månaders kostnadsfritt kreditskydd

Försäkringen hjälper dig om något oförutsett händer och täcker dina aviserade månadsbelopp för utnyttjad kredit i upp till 12 månader om du blir ofrivilligt arbetslös eller långvarigt sjukskriven. Vid dödsfall betalas hela den återstående skulden

Efter 3 månader är kostnaden 9% av månadsbeloppet. Exempelvis blir kostnaden f n 32 kronor om du har en utnyttjad kredit på 10 000 kronor, 95 kronor på 30 000 kronor och 146 kronor på 60 000 kronor första månaden. Kreditskyddet är frivilligt och kan när som helst sägas upp. Premien för försäkringen betalas månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsaviseringen. Du kan själv lätt räkna ut den exakta premien för just ditt lån genom att multiplicera ditt månadsbelopp med 0,09. Mer information om kreditskyddet hittar du i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Allmänna villkor kreditskydd (PDF)
Lagen om försäkringsförmedling (PDF)
Distansavtalslagen (PDF)
Förköpsinformation (PDF)
Allmänna villkor Genworth, försäkringar tecknade t o m 2013-12-31 (PDF)

Kreditvillkor

Grundkrav

Du är mellan 20 och 60 år och har en fast årsinkomst av tjänst eller pension på lägst 180 000 kronor.

Villkor

Kreditbelopp
Återbetalningstid
Ränta på utnyttjat belopp
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
Förtidslösen och extra amortering Kostnadsfritt
Uppläggningsavgift 600 kr
Årsavgift 300 kr
Aviseringsavgift 10 kr
 

Frågor och svar

> Vad händer med mitt kreditskydd efter de första kostnadsfria månaderna?

Det fortsätter gälla i och med att vi kommer dra kostnaden för detta i samband med månadsaviseringen.

> Vad är återbetalningstiden?

Du väljer själv löptid mellan 1 och 15 år.

> Vad gör jag om jag får problem att betala tillbaka krediten?

Kontakta oss så fort som möjligt så vi kan försöka hitta en lösning på problemet. Ju fortare du tar kontakt, desto mindre onödiga avgifter blir det.

> Krävs det någon säkerhet för krediten?

Nej.

> Hur säger jag upp mitt kreditskydd?

Du mailar oss en skriftlig begäran på avidakredit@avida.se.

> När får jag tillgång till min kredit?

Efter det att du beviljats krediten och godkänt kreditavtalet och vi gjort de slutliga kontrollerna meddelar vi dig att det går bra att utnyttja krediten.

> Vad kostar krediten?

Du betalar en uppläggningsavgift i samband med att krediten blir beviljad och tillgänglig. När sedan krediten utnyttjas så betalar du ränta på utnyttjat belopp samt även en aviseringsavgift varje månad. För att ha tillgång till kreditutrymmet betalar du en årsavgift i efterskott.

> Kan jag ångra mig angående mitt kreditskydd?

Ja, du har 30 dagars ångerrätt från att du meddelats att försäkringen börjat gälla. Inom dessa 30 dagar kan du säga upp försäkringen utan extra kostnad och du debiteras ingen premie.

> Hur betalas krediten ut?

Du loggar in på hemsidan och begär ett uttag. Pengarna kommer bankdagen efter att finnas på det bankkonto du angett i ansökan. När som helst kan du logga in och se hur mycket av krediten du utnyttjat och hur mycket kreditutrymme du har kvar. Om det finns en obetald avi så kommer uttag inte medges.

> Kan jag ansöka om AvidaKredit även om jag har betalningsanmärkningar?

Ja det går bra då vi tittar mer på den framtida betalningsförmågan än den ekonomiska historiken.

> Hur får jag information om aviserade belopp och transaktioner?

Information om din kredit finns tillgänglig dygnet runt genom inloggning på www.avida.se.

> Varför fick jag avslag på min kreditansökan?

Det kan bero på att du inte uppfyller våra grundkrav som framgår av hemsidan, att vi enligt vår kreditbedömning inte tycker att du har tillräcklig återbetalningsförmåga mm. Du kan kontakta oss genom att maila oss din fråga från hemsidan.

> Kan jag lösa min kredit i förtid?

Ja det går bra, och det kostar inget extra och du betalar bara ränta fram till den dagen vi beräknar att få in pengarna. Om du vill lösa hela krediten ber vi dig kontakta vår kundtjänst innan du betalar in. Vill du betala mer än aviserat belopp någon månad så går det också bra utan kostnad. Det gör du till bankgiro nr 453-6405 och anger OCR-numret på din kredit som referens. OBS, OCR-numret hittar du om du loggar in under information om din kredit. Du ska inte använda det OCR-nummer som är på aviseringen.

> Hur betalar jag min kredit?

Vi drar beloppet den 26:e varje månad via autogiro. Du kan logga in 4 dagar innan förfallodagen och se vilket belopp vi kommer dra. Om du vill göra extrainbetalningar så gör du det till bankgiro nr 453-6405 och anger AvidaKreditens OCR-nummer som referens, OBS ej avi-OCR.

> Kan jag ha medsökande?

Ja och det kan öka din möjlighet att få krediten beviljad.