hero-img

Mikä on eturistiriita ja miten sitä käsitellään?

Olemme päivittäneet palveluaikamme. Lue lisää kohdasta "Asiakaspalvelu" ja "Ota yhteyttä"
×

Eturistiriita on tilanne, jossa kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön edut ovat keskenään ristiriidassa. Avidan liiketoiminnassa eturistiriita voi syntyä, kun Avidalla tai sen työntekijällä on velvollisuus toimia asiakkaan edun mukaisesti, mutta tilanteessa ilmenee samanaikaisesti myös intressi toimia tämän periaatteen vastaisesti. Avidalla on velvollisuus tunnistaa ja käsitellä eturistiriidat, jotka voivat syntyä liiketoimintamme seurauksena.

Eturistiriidat Avidalla
Eturistiriitoja voi syntyä useissa eri yhteyksissä, kuten Avidan ja muiden yritysten, Avidan ja sen omistajien, Avidan ja sen työntekijöiden, Avidan ja sen asiakkaiden, Avidan ja sen hallituksen ja johdon sekä Avidan ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Nämä ristiriidat voivat johtua eri tekijöistä, kuten taloudellisista eduista, henkilökohtaisista tai ammatillisista suhteista, muista työsuhteista tai ei-taloudellisista eduista.

Miten Avida käsittelee eturistiriitoja?
Olemme ottaneet käyttöömme kirjalliset sisäiset säännöt ja menettelyt välttääksemme ja käsitelläksemme mahdolliset eturistiriidat. Olemme myös laatineet listan toimintaperiaatteista eturistiriitojen ehkäisyä ja hallintaa varten. Nämä periaatteet säätelevät muun muassa raportointilinjoja, erilaisia valtuuksia sekä palkkaa ja muita etuja. Avidan työntekijöillä ei saa olla muita työsuhteita eikä omistussuhteita tai muita tehtäviä, joihin liittyy eturistiriidan riski.  Mahdolliset toissijaiset työsuhteet tai omistusosuudet tulee raportoida ja hyväksyttää sisäisten menettelyjen mukaisesti.