Faktura­administrasjon

  • Frigjør tid til egen kjernevirksomhet
  • Reduser kostnadene
  • Bevar kunderelasjonene
Kontakt oss

Har du spørsmål om fakturaadministrasjon?

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg.

salg@avidafinans.no 23 33 50 00

Fakturaadministrasjon gir deg en enklere hverdag

Reduser kostnadene

Komplett oppfølgning av alle fordringer på ett sted

Fakturaadministrasjon

Realiteten i å fakturere

Fakturering høres enkelt ut, og de fleste har et forhold til det å utstede, eller motta en faktura. Imidlertid er det mange handlinger som sammen utgjør hele fakturaens verdikjede- fra kunden er innvilget fakturakreditt, til fakturaen er betalt i sin helhet. Håndtering av denne verdikjeden på den mest optimale måten er ikke alltid like enkelt. Kredittvurdering, fakturering, reskontroføring, finansiering, purring, inkasso og overvåkning er alle tidkrevende prosesser. Ved fakturaadministrasjon fra Avida Finans frigjør du tid. Den tiden kan du bruke på annet verdiskapende arbeid i din bedrift.

Avida vil ta seg av:

-    Fakturaadministrasjonen
-    Utsendelse av purring
-    Utsendelse og oppfølgning av inkassosaker
-    Føring av reskontro

I tillegg til at dette sparer deg for tid, gir det også andre effekter:

-    Kostnadene reduseres
-    Kundene betaler raskere
-    Risikoen for tap reduseres
-    Forenklet regnskapsføring ved at Avida fører reskontro

Fakturaadministrasjonen gir deg mer tid, reduserer kostnadene, og gir deg en profesjonell og effektiv inndrivelsesprosess.

 

Kontakt oss om fakturaadministrasjon

Kontakt oss for å få vite mer.

Kundegrupper

* Obligatorisk felt