Betalingsforsikring

Når du signerer din avtale om privatlån hos Avida har du også mulighet til å tegne en betalingsforsikring som kan erstatte lånets månedskostnad ved sykemelding eller ufrivillig arbeidsløshet. Ved dødsfall kan forsikringen også dekke hele din utestående gjeld på opp til 350 000 kr. Forsikringspremien er 8,75% av din avtalte månedskostnad for lånet.

Meld i fra om skade

Ved skade, vennligst ta kontakt med Crawford & Company (Norge) AS som utfører skadeoppgjør på vegne av og etter instruks fra forsikringsselskapet.

Kontaktinformasjon ved skade:

Crawford & Company (Norway) AS

Postboks 133

1300 Sandvika

E-post: company@crawco.no

Telefon: 877 346 0300

Vilkår og produktinformasjon

Forkjøpsinformasjon (PDF)

Forsikringsvilkår kredittforsikring (PDF)

Faktablad (PDF)

Oppsigelse av låneforsikring:

Send en skriftlig henvendelse på e-post dersom du ønsker å si opp kredittforsikringen, så hjelper vi deg.

forbruker@avidafinans.no