Betalingsforsikring

Når du signerer din avtale om privatlån hos Avida har du også mulighet til å tegne en betalingsforsikring som kan erstatte lånets månedskostnad ved sykemelding eller ufrivillig arbeidsløshet. Ved dødsfall kan forsikringen også dekke hele din utestående gjeld på opp til 350 000 kr. Forsikringspremien er 8,75% av din avtalte månedskostnad for lånet. Du kan lese mer om din forsikring på Mine sider under Min konto.

Meld i fra om skade

Dersom du skal melde inn en skade, vennligst benytt følgende link: Skademelding

Kontaktinformasjon ved skade:

Crawford & Company (Norway) AS
Postboks 133
1300 Sandvika

E-post: company@crawco.no
Telefon: +47 67 55 25 00

Vilkår og produktinformasjon

Forkjøpsinformasjon (PDF)
Forsikringsvilkår kredittforsikring (PDF)
Faktablad (PDF)

Oppsigelse av låneforsikring:

Send en melding via Mine sider dersom du ønsker å si opp låneforsikringen, så hjelper vi deg.