EN ORANGE VERDEN!
I Avida ser vi verden med litt andre øyne. Da åpner det seg nye muligheter!
Ønsker du å forbedre likviditeten, frigjøre tid til egen kjernevirksomhet og redusere kostnader? Kontakt oss i dag! Telefon 23 33 50 00 Mail salg@avidafinans.no
Avida Finans Factoring og fakturakjøp
 

Fakturafinansiering / factoring

Avida Finans kan levere tjenester i hele verdikjeden, herunder fakturering, administrativ oppfølging av fordringene, samt purreservice og inkassopågang. I tillegg tilbyr vi ulike finansielle løsninger knyttet til fakturaene.

Fakturafinansiering/factoring er en finansiell tjeneste som bedrifter benytter seg av for å imøtekomme behov for forutsigbar likviditet, stabil kontantstrøm samt redusert risiko for tap.

De fleste bedrifter får tidvis behov for å omgjøre utestående fordringer til kontanter. Ved å overdra dine fordringer til Avida Finans, kan midler som ellers ville vært låst i reskontroen, raskt bli frigjort for bruk til annen inntektsgivende virksomhet.

Gjennom fakturafinansiering/ factoring får du tilgang på kapital innen 24 timer etter utsendt faktura. Denne umiddelbare likviditeten gir rom for nyinvesteringer og sikrer mulighet for videre vekst. Løsningen innebærer at vi håndterer all oppfølging av fordringene, inkludert komplett reskontrooppfølging, purreservice og eventuell inkassopågang. Gjennom våre moderne og funksjonelle system er du sikret full kontroll og oversikt over egen reskontro.

Fordeler med Faktaurafinansiering / Factoring

  • Økt likviditet og raskere kontantstrøm
  • Penger på konto innen 24 timer
  • Kostnadseffektiv administrasjon og inndriving av fordringer
  • Komplett oppfølging av alle fordringer på et sted
  • Redusert risiko for kredittap
  • Frigjort tid til egen kjernevirksomhet

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer om factoring.

{{error}}

  • B2B

  • B2C

  • Blandet

Kontakt oss

Mailet har blitt sendt.