EN ORANGE VERDEN!
I Avida ser vi verden med litt andre øyne. Da åpner det seg nye muligheter!
Ønsker du å forbedre likviditeten, frigjøre tid til egen kjernevirksomhet og redusere kostnader? Kontakt oss i dag! Telefon 23 33 50 00 Mail salg@avidafinans.no
Avida Finans Factoring og fakturakjøp
 

Fakturaadministrasjon

Avida Finans kan levere tjenester i hele verdikjeden, herunder fakturering, administrativ oppfølging av fordringene, samt purreservice og inkassopågang. I tillegg tilbyr vi ulike finansielle løsninger knyttet til fakturaene.

Tjenesten Fakturaadministrasjon innebærer at Avida Finans overtar all håndtering av din reskontro, eksempelvis trykk, pakk, print og utsending av fakturaer, komplett reskontrooppfølging herunder kundedialog og purreservice samt nødvendig inkassopågang.

Du vil opprettholde full kontroll og oversikt over egen portefølje gjennom våre funksjonelle og moderne innsynsløsninger. Dine kunder vil bli ivaretatt på en human og løsningsorientert måte med fokus på hurtig betaling av fordringene. Løsningen vil bidra til bedret likviditet, redusert tap og sparte kostnader.

Fordeler med fakturaadministrasjon hos Avida Finans

  • Økt likviditet og raskere kontantstrøm
  • Kostnadseffektiv administrasjon og inndriving av fordringer
  • Komplett oppfølgingen av alle fordringer på et sted
  • Frigjort tid til egen kjernevirksomhet
  • Sparte kostnader

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer om reskontroadministrasjon.

{{error}}

  • B2B

  • B2C

  • Blandet

Kontakt oss

Mailet har blitt sendt.