Teknisk integrasjon

Her oppsummerer vi de grensesnitt vi presenteres eksternt. Samtlige tjenester krever en avtale, og at klienten er registrert i systemet.
Ved spørsmål, kontakt oss på helpdesk@avida.no.

Fakturaoverføring

Upload invoices AIX (WEB SERVICE | FTP)

Send inn fakturaer til Avida.

Teknisk spesifikasjon
Eksempelkode
Fakturafilspec (pdf)
Eksempelfil (xml)

Logotype

Når vi skriver ut deres faktura trenger vi deres logotype i et trykkvennlig format. Mail logoen til helpdesk@avida.no.

Fakturahåndtering

Postpone claim date (WEB SERVICE)

Endrer en fakturas kravdato (påminnelsesdato eller inkassodato).

Teknisk spesifikasjon
Eksempelkode

Tilbakerapportering

Invoice services (WEB SERVICE | FTP)

Rapporterer innsendte fakturaers statusforandringer, betalingshistorikk og betalingshistorikk på fakturaer som har gått til inkasso. Finns også tilgjengelig via FTP.

Teknisk spesifikasjon
Eksempelkode

Kopier på innsendte fakturaer (FTP)

Det er mulig å hente fakturaene vi har sendt, i PDF format via FTP.