hero-img

Hva er en interessekonflikt og hvordan håndteres den?

En interessekonflikt er en situasjon der minst to interesser konkurrerer, eller kan konkurrere, med hverandre, og hvor en av interessene helt eller delvis kan gå på bekostning av en annen interesse. En typisk situasjon hvor det kan oppstå interessekonflikter i Avidas virksomhet er der Avida eller en ansatt har en plikt til å handle i kundens beste interesse, men de også har en interesse i å handle mot dette prinsippet. Avida er forpliktet til å identifisere og håndtere interessekonflikter som oppstår eller kan forventes å oppstå i løpet av vår virksomhet.

Interessekonflikter hos Avida
Interessekonflikter kan oppstå i flere ulike sammenhenger, for eksempel mellom Avida og andre selskaper, Avida og våre eiere, Avida og våre ansatte, Avida og våre kunder, Avida og vårt styre og ledelse, og Avida og våre samarbeidspartnere. Disse konfliktene kan oppstå på grunn av ulike faktorer som økonomiske interesser, personlige eller profesjonelle forhold, annen ansettelse eller ikke-finansielle interesser, for eksempel verdifulle tjenester.

Hvordan håndterer Avida interessekonflikter?
Avida har vedtatt skriftlige interne regler og rutiner for å sikre at eventuelle interessekonflikter kan håndteres eller unngås. Avida har utarbeidet en liste over prinsipper som brukes for å forhindre og håndtere interessekonflikter hos Avida. Disse prinsippene styrer blant annet rapporteringslinjer, fullmakter, samt lønn og andre ytelser.

 

Videre kan Avida-ansatte ikke ha andre ansettelser, eierinteresser eller andre funksjoner som innebærer risiko for interessekonflikt. Eventuelle sekundære ansettelsesforhold eller eierinteresser skal rapporteres og godkjennes i henhold til interne rutiner.