Avida Finans

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner finansielle tjenester gjennom enkle og moderne løsninger.

Avida Finans er et kredittmarkedsforetak som siden 1983 har tilbudt finansielle løsninger og tjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige, Norge og Finland.
Vi er i dag cirka 100 ansatte, med kontor i Stockholm og Gøteborg samt filialer i Oslo og Helsinki.

Avida Finans er underlagt tilsyn av den svenske Finansinspektionen, og har konsesjon til å drive finansiell virksomhet, som in- og utlåning.
Likt andre banker og kredittmarkedsforetak, omfattes vi av den statlige innsettingsgarantien.

Vår forretningsidé er å tilby bedrifter og privatpersoner finansielle tjenester gjennom enkle og moderne løsninger. Vi vil skape fornøyde kunder ved å være innovative, nytenkende, engasjerte og kompetente. Vi har høyt fokus på å ha moderne tekniske løsninger som kommer våre kunder til gode.