Avida

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner finansielle tjenester gjennom enkle og moderne løsninger.

Avida er et kredittmarkedsforetak som siden 1983 har tilbudt finansielle løsninger og tjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige, Norge og Finland.
Vi er i dag cirka 100 ansatte, med kontor i Stockholm og Gøteborg samt filialer i Oslo og Helsinki.

Avida er underlagt tilsyn av den svenske Finansinspektionen, og har konsesjon til å drive finansiell virksomhet, som in- og utlåning.
Likt andre banker og kredittmarkedsforetak, omfattes vi av den statlige innsettingsgarantien.

Vår forretningsidé er å tilby bedrifter og privatpersoner finansielle tjenester gjennom enkle og moderne løsninger. Vi vil skape fornøyde kunder ved å være innovative, nytenkende, engasjerte og kompetente. Vi har høyt fokus på å ha moderne tekniske løsninger som kommer våre kunder til gode.