Avida får utmerkelsen Gasellföretag 2017

Avida er et av foretakene i Sverige med raskest vekt og mest lønnsomhet. Noe som gir foretaket utmerkelsen Gasellföretag i avisen Dagens Industris årlige konkurranse.

- Selvfølgelig veldig gledende å få denne utmerkelsen, sier Johan Anstensrud, Avidas CEO. Dette er et bevis på at vårt harde arbeid hver dag gir resultater.

Ikke fornøyde

Å få utmerkelsen Gasellföretag er ikke noe som Avidas CEO ser som en engangshendelse. Ambisjonsnivået er fortsatt høyt og den lønnsomme veksten kommer forhåpentligvis til å fortsette.

- Vi har fått utmerkelsen som Gasellföretag for første gang, og jeg håper og tror at dette ikke er siste gangen, avslutter Johan Anstensrud. Vi er langt ifra fornøyde.

Fakta om DI Gasell

DI Gasell er en pris som siden 2000 deles ut årlig av avisen Dagens Industri til det foretaket i Sverige med raskest vekst.
Kriteriene for at et foretak skal kunne kalles et Gasellföretag er:

• En omsetning som overstiger 10Mkr
• Minst ti ansatte
• Minst fordoblet sin omsetning, dersom man sammenligner det første og det seneste regnskapsåret
• Økt sin omsetning hvert år de siste tre år
• Et samlet driftsresultat for de fire årsregnskapene som er positivt
• Vokst vesentlig organisk, ikke gjennom oppkjøp eller fusjoner
• Sunn økonomi