Avida Finans har framgångsrikt emitterat obligationer

Avida Finans Aktiebolag (publ) har emitterat efterställda Additional Tier 1-obligationer (primärkapitaltillskott) med evig löptid och första möjlighet till inlösen juni 2024. Emissionen möttes avett stort intresse från nordiska institutionella investerare och kommer ytterligare att stärka bolagets kapitalsituation samt möjliggöra för fortsatt lönsam tillväxt.

 

Läs pressmeddelandet