På grunn av situasjonen med Corona viruset har vi begrenset kapasitet i vår kundservice. Vår telefontid vil inntil videre være fra kl. 10:00 – 14:00
OK

Avida har gjennomført en vellykket plassering av obligasjonslån

Avida Finans AB har gjennomført en vellykket plassering av et ansvarlig Tier 2-obligasjonslån på SEK 250 millioner

Avida Finans Aktiebolag (publ) har utstedt et ansvarlig Tier 2-obligasjonslån på SEK 250 millioner, selskapets første obligasjonslån, med forfall i 2028 og med første mulige innløsningsrett i november 2023. Obligasjonslånet betaler en kupongrente på 3 måneders Stibor + 6,50 prosent per år. Obligasjonsutstedelsen møtte stor interesse fra nordiske institusjonelle investorer og vil ytterligere styrke selskapets solide finansielle posisjon, samt muliggjøre for fortsatt lønnsom vekst.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank og DNB Markets var finansielle rådgivere i forbindelse med plasseringen av obligasjonslånet og Roschier Advokatbyrå var juridisk rådgiver.

For ytterligere informasjon, kontakt: Tord Topsholm, adm.dir. i Avida., Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se