Avida inngår finansieringsavtale med Norges største gjenvinningsselskap, Norsk Gjenvinning

Norges største gjenvinningsselskap, Norsk Gjenvinning, har inngått en større finansieringsavtale med Avida AB. Norsk Gjenvinning fikk nylig nye eiere da Summa Equity kjøpte selskapet av risikokapitalselskapet Altor.

- Avida har satt som mål å komme opp i SEK 5 mrd. i SME-lån innen 2020. Avtalen er et stort skritt fremover og medfører at målene for 2018 allerede er innen rekkevidde. Dette er den andre store avtalen på kort tid, noe som tydelig viser at Avida har et svært konkurransedyktig tilbud. Dette inntrykket blir ytterligere bekreftet av vår sterke pipeline, sier adm.dir. i Avida, Håkon Fure.

- Jeg er veldig stolt og glad, sier Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida. Dette er en viktig avtale for oss, og vi viser igjen at vi er veldig konkurransedyktige når det gjelder å sette sammen finansieringsløsninger for denne typen eierskifte. Med vår factoringløsning kan nye eiere få tilgang til selskapets kontantstrøm umiddelbart når de overtar. 

Avtalen trer i kraft fra og med februar.

 

Om Avida
Avida tilbyr bedrifter og forbrukere finansielle tjenester gjennom smarte og enkle løsninger. Avidas målsetting er å oppnå kundetilfredshet gjennom nytenkning, avansert teknologisk kunnskap og bruk av engasjerte og erfarne medarbeidere med høy kompetanse. Avida hadde ved årsskiftet 2017-2018 en låneportefølje på ca. 2,9 milliarder kroner.

 

Om Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning ble grunnlagt i 1926 og er i dag markedsledende innen norsk avfalls- og gjenvinningsindustri. Årlig samler konsernet inn og behandler rundt 1,8 millioner tonn kommersielt og industrielt avfall og produserer resirkulerte råvarer som selges internasjonalt. Selskapet driver dessuten virksomhet innen husholdningsrenovasjon, industriservice, riving, miljøsanering, sikkerhetsmakulering og mottak av masser. Konsernet har rundt 40 anlegg og ca. 1200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Den årlige omsetningen er på drøyt 4 milliarder kroner.

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Håkon Reistad Fure, adm.dir. Avida, telefon: +44 7850192780. E-post: hakon@avida.se