Avida startar samarbete med europeisk låneplattform

Som första nordiska aktör startar idag Avida ett samarbete med Funding Circle, en europeisk plattform för lån till små- och
medelstora företag i Tyskland och Nederländerna.
Inledningsvis kommer Avida att låna ut motsvarande 500 miljoner kronor de kommande nio månaderna och därefter öka utlåningen succesivt till att nå drygt
1 miljard kronor under 2020.

- Jag är väldigt glad över det nya samarbetet som ger oss, som första nordiska aktör på finansmarknaden, ett utmärkt komplement till vår hemmamarknad i
Norden för lån till företag, säger Tord Topsholm, CEOpåAvida. I och med samarbetet har vi nu möjligheten att nå en marknad som vi inte kunnat nå utan
en partner som Funding Circle.

Tord Topsholm ser samarbetet med Funding Circle som ett viktigt steg på vägen mot att nåAvidas tillväxtmål.
- Vi har en tillväxtplan för Avida, som vi följer steg för steg, där vi med hjälp aven väldiversifierad portfölj ska nå en total utlåning till privat- och företagskunder
på 10 miljarder kronor 2020. Och samarbetet vi startar idag kommer ta oss ytterligare steg mot att nå våra mål.