Avidas plattformbytte har lagt grunnlaget for moderne, kundedrevet utvikling

Nå som nysalg til privatkunder i Finland skjer via Avidas nye forretningsplattform, fra systemleverandøren Stacc, nærmer det seg slutten for det omfattende prosjektet hvor gammel teknologi erstattes av et fleksibelt og fremtidsrettet system. Et system hvor Avida skal kunne skape spennende produkter og tjenester for hele det nordiske markedet, og målet er satt høyt – Avida skal bli bransjeledende på å forstå og møte kundenes behov i hele Norden.

- Nå har vi alle våre markeder på én og samme moderne plattform, sier Christopher Dughieri, COO i Avida. Det gir oss enorme muligheter til å utvikle produkter og tjenester i et moderne teknisk miljø. I tillegg vil vi ha en mer kostnadseffektiv og skalerbar plattform som vil gi oss fordeler når vi nå fortsetter vår vekstreise.

Et tett samarbeid med systemleverandøren – en nøkkel til suksess.

Gjennom hele prosjektet, som startet for over ett år siden i Norge, har Avida jobbet tett med systemleverandøren Stacc og deres ansatte.

- Vi har bygget opp et sterkt prosjektteam sammen med Stacc og etablert et godt samarbeid hvor vi virkelig har jobbet som ett team sammen, sier Louise Bennerdt, Prosjektleder for Avidas systembytte. En nøkkel til suksess har vært at vi har hatt en åpen dialog med alle prosjektdeltakere gjennom hele reisen, uansett om de kommer fra Avida eller Stacc. Vi har også vært flinke til å lære underveis slik at vi hele tiden har blitt bedre og bedre jo lenger vi har jobbet sammen.

Dag Alvern, prosjektleder fra Stacc, trekker også frem det gode samarbeidet som har preget prosjektet.

- Til tross for pandemien har Avida og Stacc jobbet veldig tett sammen, funnet en god rollefordeling basert på høy tillit og gjensidig respekt fra begge sider, sier Dag Alvern. Det har gitt korte beslutningsprosesser, et reelt fokus på å løse utfordringer underveis og gitt økt forståelse for den endelige løsningen.

Nå som prosjektet går inn i en siste fase når alle finske privatkunder flyttes til den nye plattformen, starter arbeidet for at Avida skal få maksimalt utbytte av den nye tekniske løsningen.

- Prosjektet har lært oss i Avida å jobbe på en helt ny måte når vi utvikler produkter og tjenester, sier Christopher Dughieri. Plattformen er spesielt tilpasset for kontinuerlige, smidige prosessforbedringer over tid. Nå tilpasser vi våre arbeidsmetoder til dette for å få maksimalt ut av plattformbyttet.