Fem fordeler med å selge fakturaer

Et selskap kan ha stor nytte av å selge fakturaene sine til et factoringselskap, og dette har derfor blitt en svært populær finansieringsform. Det er en rask og enkel måte å øke virksomhetens likviditet på, men sparer også tid som i stedet kan brukes på andre ting. Her har vi samlet det du trenger å vite om salg av fakturaer og hvilke fordeler som følger med det.

Slik gjør du for å selge dine fakturaer

Det første du må gjøre når du bestemmer deg for å selge fakturaer, er å finne hvilket factoringselskap som vil være best for din bedrift. Gjør research på nettet og be gjerne andre som har gjort det samme om å få tips og råd om hva du bør tenke på. Ta deretter kontakt med selskapet for å se hvordan de kan hjelpe deg og din virksomhet i henhold til dine spesifikke behov.

Derfor er det smart å selge fakturaer

Å selge fakturaer er lurt for både små og større selskaper og betyr at du slipper å ligge ute med større utlegg i kundefordringer, men i stedet kan få tilgang til pengene direkte.
Ved å selge fakturaer kan du dekke kostnader og utgifter som må betales før du får betalt av kundene dine. Dette er etterhvert svært vanlig i de fleste bransjer, som for eksempel bygge- og håndverksbransjen.

Her kommer 5 fordeler emd å selge fakturaer

 1. Rask tilgang til likviditet
  En av hovedårsakene til at selskaper velger å selge sine fakturaer er at det raskt og enkelt bidrar med likviditet til virksomheten. Et høyt likviditetsnivå er bra for selskapets troverdighet og betyr også at du har større sjanse for å ekspandere og investere. Da slipper du å vente med å si ja til nye forretningsmuligheter fordi du mangler likvide midler, men kan i stedet investere i det du vil, når du vil. I tillegg til investeringer kan økt likviditet også bidra til vekst eller brukes til nedbetaling av gjeld.
 1. Mindre Stress
  Ved å selge fakturaene dine til et factoringselskap, trenger du ikke å bekymre deg for manglende innbetalinger fra kunder og inkassostyring. Disse oppgavene kan lett føre til stress og ta mye tid i en hektisk arbeidsdag. Når du velger å selge en faktura, håndterer factoringselskapet all administrasjon som kreves, og tar også over kredittrisikoen. Velg et selskap som kan tilby tilleggstjenester som passer for din virksomhet og som har et godt, proffesjonellt oppfølgingssystem og som bidrar til at du opprettholder et godt forhold til kundene dine. Ved å outsource denne tjenesten har du mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten, noe som gir større rom for utvikling.

 2. Mulighet til å bli gjeldsfri
  Som tidligere nevnt bidrar salg av fakturaer til rask likviditet, som deretter kan brukes til å betale ned gammel gjeld og lån. Lavere gjeldsgrad fører til lavere utgifter og mulighet for lavere renter.

 3. Rimelig finansiering
  Factoring trenger ikke å være dyrt. Mange større foretak har tvert i mot opplevd at factoring er den rimeligste finansieringen de har. Sørg bare for å inngå en avtale med riktig factoringselskap, som ser dine behov.
 1. Økt vekst
  Ved å selge fakturaene dine oppnår du både økt likviditet og mer tid til andre ting. Det gir en mulighet for raskere ekspansjon av virksomheten, da kapitalen kommer raskere ut i arbeid igjen og du får dermed muligheten til å tjene enda mer penger. Du bestemmer selv om du ønsker å selge hele kundereskontraen eller kun deler av denne, det rette factoringselskapet vil kunne hjelpe deg med løsningen som passer best for din bedrift.

Fakturasalg – hva koster det?
Prisen du betaler for en factoringavtale vil avhenge av hvor stor avtale du trenger og hvem kundene dine er. Ulike factoringselskaper tilbyr forskjellige priser, men velg et selskap som kjøper fakturaene dine til 100 prosent av verdien og deretter krever så liten avgift som mulig.

Hvilke fakturaer bør du selge?
Velger du riktig factoringselskap kan du overlate utsendelse og oppfølging av alle dine fakturaer til factoringselskapet, selv om du bare ønsker finansiering på deler av kundereskontraen. Kontakt et selskap med fleksible systemer og høy ekspertise som tilpasser seg dine behov.

Kontakt oss i Avida, så hjelper vi deg å sette opp en skreddersydd finansieringsløsning for deg og din bedrift.