Avgifter och tidigare allmänna villkor

Kredit

Allmänna villkor 2016-02-01 (pdf)
Allmänna villkor 2015-02-23 (pdf)
Allmänna villkor 2015-01-01 (pdf)
Allmänna villkor 2013-09-25 (pdf)
Allmänna villkor 2013-04-17 (pdf)
Allmanna villkor 2011-12-01 (pdf)
Allmänna villkor 2011-01-01 (pdf)
Allmänna villkor 2010-11-08 (pdf)
Allmänna villkor 2009-12-21 (pdf)

Avidalånet

Allmänna villkor 2015-06-01 (pdf)

Avgifter och kostnader vid försenad betalning

Vilka avgifter och kostnader kan tillkomma?

Påminnelseavgift 60 kr
Förseningsavgift 100 kr
Inkassokrav 180 kr
Dröjsmålsränta kreditränta + 12%