Har du fått ett kravbrev?

Om du har fått ett kravbrev från oss har du troligtvis missat att betala en faktura för en vara eller tjänst som du har köpt. Ett inkassokrav innebär inte att du har fått en betalningsanmärkning.

Har du inte möjlighet att betala hela skulden enligt kravbrevet, kontakta oss så kommer vi gemensamt fram till en lösning.
Om du inte hör av dig inom den tid som framgår på ditt brev kan Avida Finans gå vidare i processen vilket medför ökade kostnader och ytterligare dröjsmålsränta för dig.

Bli skuldfri

På kundwebben kan du logga in för att följa ditt äreden och din skuld samt se hur du blir skuldfri. Du loggar in med e-legitimation.

> Gå till logga in på kundwebben

Vill du veta mer om inkasso?

datainspektionen.se finns de lagar och regler som gäller och de finns där för både dig och oss.

Kom ihåg att du tjänar alltid på att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Vänligen ange ditt ärendenummer vid kontakt med oss vare sig det är per telefon, via e-post eller brev.

Telefontid: 09.00 - 17.00
Telefon: 08-564 20 140
Fax: 08-564 20 199
E-post: inkasso@avida.se
Har du fått ett brev från inkasso?

Avgifter och kostnader

Vilka avgifter och kostnader kan tillkomma?

Lagstadgade arvoden

Betalningspåminnelse i samband med påminnelse 60 kr
Inkassokostnad i samband med inkassokrav (privatperson) 180 kr
Förseningsavgift (avser endast kravbrev till företag) 450 kr
Kostnad för upprättande av avbetalningsplan 170 kr
Aviseringskostnad i samband med avbetalningsplan 60 kr
Ansökan om betalningsföreläggande 380 kr
 

De vanligaste avgifterna som kronofogdemyndigheten tar ut

Ansökan om betalningsföreläggande 300 kr
Ansökan om utmätning 600 kr