Avida Finans AB
EN ORANGE VÄRLD!
Avida ser världen lite annorlunda. Med andra ögon. Då framstår mer som möjligt!
 

Om oss

Avida Finans AB är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Avida Finans erbjuder finansiella lösningar till företag genom köp och belåning av fakturor samt inkasso och fakturaadministration.
Avida Finans tillhandahåller även in- och utlåning gentemot privatpersoner och omfattas av statliga insättningsgarantin.

Avida Finans har ca 100 anställda och verksamheten bedrivs från Stockholm och Göteborg samt från en filial i Oslo och en i Helsingfors.

Vår affärsidé är att erbjuda företag och konsumenter hjälp med enkla moderna finansiella lösningar genom engagerad personal.

Vår vision är att vara bäst på det vi gör.

Organisationsnummer: 556230-9004