Avida Finans har framgångsrikt emitterat obligationer

Avida Finans Aktiebolag (publ) har emitterat efterställda Additional Tier 1-obligationer (primärkapitaltillskott) med evig löptid och första möjlighet till inlösen juni 2024. Obligationerna betalar en ränta om 3 månader Stibor + 9,50 procent per år. Emissionen möttes avett stort intresse från nordiska institutionella investerare och kommer ytterligare att stärka bolagets kapitalsituation samt möjliggöra för fortsatt lönsam tillväxt.

Emittenten avser att ansöka om notering avdet nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank och DNB Markets agerade finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta: Tord Topsholm, CEO påAvida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se