Integritetspolicy & registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Registerbeskrivningen är ett dokument som krävs enligt 10 § i personuppgiftslagen. Registerbeskrivningen innehåller bl.a. kontaktuppgifter till registerföraren, vilka personuppgifter som behandlas och för vilket ändamål samt information om överföring av personuppgifter.
Registerbeskrivning (PDF)

Information

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära skriftlig uppgift från kreditgivaren om vilka personuppgifter som kreditgivaren behandlar om kredittagaren. Sådan skriftlig begäran ska undertecknas av kredittagaren och skickas till Avida Finans AB, filial i Finland, Vänrikinkuja 3, 02600 Espoo. Kredittagaren har rätt att begära att personuppgift som kreditgivaren behandlar och som är felaktig ska rättas av kreditgivaren.

Direktmarknadsföring

Du kan komma att få intressanta erbjudanden från Avida Finans AB. Om du inte vill ha några erbjudanden så kan du skicka ett meddelande till luotto@avidafinans.fi så använder vi inte dina personuppgifter till direktmarknadsföring. Ange om det avser brev, telefon och/eller e-post.