Klagomåls­hantering

Vi anstränger oss för att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete, våra produkter och tjänster. Om du ändå skulle vara missnöjd kan du framföra ditt klagomål. Du ska i första hand vända dig till den avdelning som tillhandahåller tjänsten eller produkten. I andra hand ska du vända dig till vår klagomålsansvarige.

Lämna ett skriftligt klagomål

Om du vill klaga på en produkt eller tjänst bör klagomålet framställas skriftligen på blanketten Anmälan om klagomål. Det är bra om du bifogar brev eller annan dokumentation som du har fått från Avida Finans AB.

Handläggningstid och svarsgaranti

Vi har som målsättning att hantera klagomålet eller reklamationen omgående och senast inom 14 dagar. Krävs det en längre handläggningstid, till exempel av utredningsskäl, informeras du om detta. Vi besvarar ditt klagomål skriftligen.

Kostnadsfri rådgivning och vägledning

Du kan få kostnadsfri rådgivning och vägledning.
För frågor om utlåning kan du vända dig till:
Försäkrings- och finansrådgivningen
Telefon 09 6850 120
www.fine.fi

Din rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med den handläggande tjänstemannens svar kan du överklaga till vår klagomålsansvarige. Ytterst ansvarig för klagomål och reklamationer i Avida Finans AB är vår verkställande direktör.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med Avida Finans AB:s svar eller ställningstagande kan du få ärendet prövat av Konsumenttvistenämnden eller av allmän domstol.
Konsumenttvistenämnden
Telefon 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Avida Finans AB, filial i Finland står under Finansinspektionens tillsyn och följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.