Avida säljer finsk portfölj av förfallna privata lån till Modhi

Avida har tecknat avtal om att sälja företagets portfölj av förfallna finska privatlån till inkassoföretaget
Modhi. Försäljningen är den första transaktionen av denna typ för Avida, och den kommer att följas av
flera liknande försäljningar i framtiden.

- Vi upplevde ett stort intresse för marknaden för vår finska privata låneportfölj, säger Pehr Olofsson,
Interim CEO på Avida. Efter en inledande fas med flera intressenter på köpsidan valde vi att teckna ett
avtal med Modhi och deras finska verksamhet eftersom de erbjöd den bästa helhetslösningen för oss och
Modhi har varit mycket transparenta och lätta att arbeta med i denna process. Vi ser att denna försäljning
kommer kunna följas av flera andra i framtiden när vi nu har en väl fungerande process och organisation
på plats, och vi har visat marknaden att vi är en aktör att räkna med.

För Modhi är affären ett viktigt steg för att bli ett ledande pan-nordiskt inkassoföretag.

- Vi är glada att kunna tillkännage ett stort portföljförvärv i Finland och stolta över förtroendet från
Avida att kunna fortsätta arbeta med dessa lån. Avida har visat stor förståelse för vårt behov av
högkvalitativ data och varit mycket lösningsorienterad under hela processen och förhandlingarna. Vi är
redo för ytterligare tillväxt i Finland och andra nordiska länder, säger Mikko Dammert, CEO på Modhi
Finland.