”Sälj fordringarna och få ett snyggare årsbokslut”

Årsskiftet närmar sig och då finns alltid skäl att se över balansräkningen och göra lite städning. Särskilt om det finns mycket utstående kundfordringar. Anledningarna till att vilja ha ett snyggare bokslut kan vara flera, men vanligast är att företaget vill lösgöra kapital bundet i kundfordringar för att minska risken, förbättra kassaflödet och höja kreditvärdigheten.

- Oavsett om du vill ha loss kapital för fortsatt tillväxt eller om du tänker sälja ditt bolag finns det skäl att snygga till bokslutet och nyckeltalen genom att flytta kapitalet från Balansen till Resultatet, Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida. Om du säljer dina kundfordringar till ett finansinstitut så kommer du minska risken samtidigt som bolaget får en höjd kreditvärdighet.

De större bankerna är sällan ett alternativ

Enligt Jesscia Sparrfeldt är det sällan någon mening att vända sig till de traditionella bankerna för att sälja företagets kundfordringar.

- De traditionella bankerna köper inte kundfordringar och de tar bara in väldigt kreditvärdiga kunder med en lång fläckfri historik som lånekunder. Men det finns ju en snabbare och bättre lösning för alla de företag som sitter på stora intäkter bundna i kundfordringar via någon av de mindre aktörerna på marknaden.

Snygga till bokslutet med Avidas fakturaköpstjänster