Avgifter

Avgifter och kostnader vid försenad betalning

Påminnelseavgift 60 kr
Dröjsmålsränta Kreditränta + 12%
Inkassokostnad 180 kr