Inkasso

  • Du minskar dina kreditförluster
  • Du får en personlig handläggare hos oss
  • Du kan fortsätta ha god relation med kunden
Gör en intresseanmälan

Förfallna fakturor? Låt oss hjälpa dig med inkasso

Du ska ägna dig åt företagets kärnverksamhet för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft, inte åt inkasso. Med hög kompetens, professionalitet, effektiva rutiner och personlig service sköter vi hela inkassoprocessen åt dig. Vi tar hand om allt från inkassokrav till bevakning av dina eventuellt obetalda fakturor på lång sikt. Vi tillhandahåller även, om det blir nödvändigt, hjälp vid tvistemål och rättegång. Givetvis är vi måna om att din goda relation med kunden bibehålls.

Kontakta säljare här

Så här fungerar inkasso

  • Vi tecknar ett avtal avseende inkassohantering.
  • Du skickar fakturakopia till oss, antingen via vår hemsida, eller mejl. Har ni många fakturor kan de skickas i fil som vi läser in i vårt system.
  • Vi skickar ett inkassokrav till er kund, utformat enligt de lagar och regler som gäller.
  • Kunden betalar till oss och vi redovisar pengarna till dig. Utbetalningar sker dagligen.
  • Om det är nödvändigt vidtar vi ytterligare indrivningsåtgärd med hjälp av Kronofogden eller rättsliga åtgärder mot kunden.
  • Vi anpassar vår hantering efter er kunds betalningsförmåga och historik.

Sätt oss på prov

Viktigt vid all inkassohantering är att vidta rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Det är en konst men vi som inkassobolag är experter på detta! Vår målsättning är att dina inkassoärenden på sikt ska minska i antal. Dina kunder ska i första hand välja att betala just dina fakturor.

Jämför oss med din nuvarande hantering. Baserat på din volym av antal inkassoärenden, kan vi ge dig en offert på inkasso.

Intresseanmälan inkasso

Kontakta oss för att få veta mer.

Era kunder

* Obligatoriskt fält