Fakturaköp

  • Frigör likviditet snabbt
  • Slipp administration kring fakturor
  • Minska risken för kreditförluster
Gör en intresseanmälan
Sälj dina fakturor

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp har blivit ett allt vanligare verktyg för att förbättra företagets kassaflöde och stärka ett flertal nyckeltal. Det innebär att du kan erbjuda dina kunder längre betalningsvillkor utan att den löpande verksamheten blir lidande. Att vänta 30, 60 eller 90 dagar på betalning från dina kunder kan vara förödande.

Med fakturaköp hos Avida väljer du om ditt företag ska sälja alla eller delar av fakturorna i din kundreskontra. Vi köper dina fakturor och du får betalt inom 24 timmar, samtidigt som du minimerar administrationen, minskar risken att inte få betalt och kan i stället fokusera på din kärnverksamhet.

Du väljer själv om du vill att vi tar över risken eller om du vill ha kvar fordringarna i din balansräkning.

Vi kan även hantera dina exportfakturor över hela världen.

Vill du sälja dina fakturor?

Att sälja dina fakturor till Avida innebär att du minimerar administrationen av din kundreskontra och minskar risken att inte få betalt i tid.

Det är lätt att sälja dina fakturor till oss och vi tar hand om fakturautskick, påminnelser och annat. Du har full insyn i reskontran via vår onlinetjänst.

Vi går tillsammans igenom och sätter upp villkor och rutiner baserat på dina behov. Du skickar in dina originalfakturor till oss, vi gör en kreditbedömning av din kund och skickar ut din originalfaktura med en överlåtelsetext och våra betalningsuppgifter. Utbetalningen till dig sker inom 24 timmar efter godkänd faktura och sedan väntar vi på betalt från din kund.

Vad kostar fakturaköp hos Avida?

När du säljer fakturan till Avida får du upp till 98% av fakturans värde utbetalt inom 24 timmar.

För att kunna ge ditt företag en konkurrenskraftig offert behöver vi veta lite mer om din verksamhet. Baserat på din faktureringsvolym, antal fakturor och kunder kan vi ge dig en offert på fakturaköp.

Sätt oss på prov

Jämför oss med dina nuvarande rutiner. Att hantera fakturor och reskontra kräver stora personalresurser varje månad. Resurser som du i stället kan använda till att utveckla verksamheten ytterligare.

Kontakta en säljare hos Avida idag!

 

Intresseanmälan fakturaköp

Kontakta oss för att få veta mer.