hero-img

Factoring

Frigör kapital och minska administration

Factoring 

Med hjälp av Avidas factoringprodukter kan ditt företag frigöra kapital som finns bundet i kundfordringar och skapa ett tryggt kassaflöde, samtidigt som era kunder får tid att på sig att betala. Genom en enkel integration med ert affärssystem minskar ni administrationen och uppföljning av reskontran.

Fakturaköp

Med fakturaköp hos Avida väljer du om ditt företag ska sälja alla eller delar av fakturorna i din kundreskontra.

Fakturaköp – Minska risken för kreditförluster

Med fakturaköp hos Avida väljer du om ditt företag ska sälja alla eller delar av fakturorna i din kundreskontra. Du minimerar administrationen och minskar risken att inte få betalt.

Till Fakturaköp
btn arrow btn arrow

Fakturabelåning

Med Fakturabelåning hos Avida frigör du både tid och pengar åt dig och ditt företag.

Fakturabelåning – bekväm helhetslösning för kundreskontran

Frigör likviditet och minska administrationen.

Till Fakturabelåning
btn arrow btn arrow