hero-img

Fakturaköp – Minska risken för kreditförluster

Frigör likviditet snabbt.

Slipp administration kring fakturor.

Fakturaköp

Genom att sälja era fakturor utan regressrätt till Avida erhåller ni finansiering av hela värdet samtidigt som Avida övertar kreditrisk och risken för att fakturor inte betalas i tid. Produkten medför ingen skuldsättning utan era kundfordringar försvinner ur balansräkningen, vilket påverkar såväl nyckeltal som bolagets nettoskuldsättning positivt, vilket kan underlätta vid kovenantrapporteringar. Produkten kan ofta appliceras i kombination med en obligationsfinansiering eller som ett komplement till existerande finansiering.

Avida har möjlighet att finansiera era nordiska fakturor så väl som exportfakturor.   

Kontakta oss om du vill diskutera finansieringslösningar för ditt företag.

Kundansvariga Företag

contact_person_img

Adam Tapper

Head of Sales
Telefon: 073 922 06 22
contact_person_img

Daniel Malmberg

Key Account Manager
Telefon: 072 402 44 14
contact_person_img

Johan Heldt

Key Account Manager
Telefon: 072 402 44 90