hero-img

Avgifter

Avgifter/kostnader som kan tillkomma i samband med försening

Just nu sker det många bedrägeriförsök via telefon, mejl och sms. Ett vanligt exempel är att bedragaren utger sig ringa från en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Avgifter och kostnader vid försenad betalning

Påminnelseavgift 60 kr
Förseningsavgift 175 kr
Dröjsmålsränta Kreditränta + 12%
Inkassokostnad 180 kr