hero-img

Avgifter

Avgifter/kostnader som kan tillkomma i samband med försening

Avgifter och kostnader vid försenad betalning

Påminnelseavgift 60 kr
Dröjsmålsränta Kreditränta + 12%
Inkassokostnad 180 kr