hero-img

Vad är en intressekonflikt och hur hanteras den?

En intressekonflikt är en situation där minst två intressen konkurrerar, eller kan konkurrera, med varandra och där ett av intressena helt eller delvis kan vara på bekostnad av ett annat intresse. En typisk situation där intressekonflikter kan uppstå i Avidas verksamhet är när Avida eller en anställd har en skyldighet att agera för kundens bästa, men de har också ett intresse av att agera mot denna princip. Avida är skyldigt att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår eller kan förväntas uppstå under vår verksamhet.

Intressekonflikter hos Avida
Intressekonflikter kan uppstå i flera olika sammanhang, till exempel mellan Avida och andra företag, Avida och våra ägare, Avida och våra anställda, Avida och våra kunder, Avida och vår styrelse och ledning, samt Avida och våra samarbetspartners. Dessa konflikter kan uppstå på grund av olika faktorer såsom ekonomiska intressen, personliga eller professionella relationer, annan anställning eller icke-finansiella intressen, såsom värdefulla tjänster.

Hur hanterar Avida intressekonflikter?
Avida har antagit skriftliga interna regler och rutiner för att säkerställa att eventuella intressekonflikter kan hanteras eller undvikas. Avida har utarbetat en lista över principer som används för att förebygga och hantera intressekonflikter på Avida. Dessa principer styr bland annat rapporteringslinjer, befogenheter samt lön och andra förmåner.

Vidare får Avida-anställda inte ha annan anställning, ägarintressen eller andra funktioner som innebär risk för intressekonflikter. Eventuella sekundära anställningsförhållanden eller ägarintressen måste rapporteras och godkännas i enlighet med interna rutiner.