hero-img

Kundkännedom

Därför ställer vi frågor till dig

Kundkännedom - Därför ställer vi frågar till dig

Avida vill att du som kund ska kunna känna dig trygg när du använder våra produkter och tjänster. Därför har vi infört rutiner för att skydda dig som kund, vårt företag och samhället mot finansiell brottslighet. Vi på Avida ser mycket allvarligt på dessa frågor och arbetar därför för att säkerställa ett mer hållbart samhälle fritt från finansiell brottslighet.

Avida är ett kreditmarknadsbolag och omfattas, tillsammans med andra finansiella bolag och banker i Sverige, av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innebär att vi är skyldiga att säkerställa god kundkännedom om våra kunder och deras affärer och förstå syftet med våra kunders olika transaktioner.

Avida är skyldiga att ha dokumenterad kundkännedom om alla kunder, båda nya och gamla, vilket innebär att vi behöver ställa frågor till dig när du ansöker om en produkt men även löpande under pågående kundrelation. Exempel på information och frågor som vi kan behöva ställa till dig rör din sysselsättning, inkomstuppgifter, skatterättslig hemvist, finansiella aktiviteter och transaktioner. Vi kan också komma att ställa frågor gällande bakgrunden till dina transaktioner och beloppens ursprung. De frågor vi ställer kan variera över tid och beroende på produkt. Vi ställer inte dessa frågor till dig som kund för att vi misstänker dig för något oärligt och vi är väldigt tacksamma för din förståelse och hjälp att tillsammans med Avida arbeta mot finansiell brottslighet.

Frågor och svar om kundkännedom

  • Ja, alla kunder, både nya och gamla, måste lämna den information som vi begär och svara på de frågor som vi ställer. Avida, tillsammans med andra finansiella bolag och banker i Sverige, är skyldiga enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att ha god kundkännedom om våra kunder och deras affärer och förstå syftet med våra kunders olika transaktioner.

  • Om du inte svarar på de frågor eller den information som vi efterfrågar så kan vi komma att begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster.

  • För att Avida ska kunna säkerställa att den informationen som når dig som kund hanteras på ett säkert sätt så kan vi komma att kontakta dig med frågor och information via brev.

  • Avida behandlar alla dina uppgifter konfidentiellt och i enlighet med reglerna för banksekretessen och dataskyddsförordningen (GDPR). Din information och dina svar används för att få en bättre förståelse för dig som kund och dina svar hjälper oss att upptäcka och motverka finansiell brottslighet.