Låneskydd

När du tecknar ett lån hos Avida ingår även ett låneskydd som kan ersätta ditt låns månadskostnad vid sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet. Vid dödsfall kan försäkringen även täcka hela din utestående skuld. Du kan läsa mer om din försäkring på Mina sidor under Mitt konto.

Försäkringen är kostnadsfri under de tre första månaderna, därefter är premien 8,75 % av din avtalade månadskostnad för lånet. Om du inte är intresserad av försäkringen måste du tacka nej till försäkringen innan gratisperioden är slut. Om du inte tackar nej kommer försäkringspremien börja debiteras på nästkommande månadsavi. Självklart kan du även säga upp försäkringen närsomhelst efter det. Om du vill tacka nej till försäkringen gör du det enkelt genom att skicka ett meddelande från Mina sidor.

Anmäla skada

Avida Finans AB (publ) har bytt skadereglerare för försäkringsprodukten Låneskyddsförsäkring för Avida Finans per den 2020-01-01 från SveNord Försäkring AB till AmTrust Nordic AB.

Det innebär att du som försäkringstagare från och med 2020-01-01 ska anmäla eventuella skadehändelser som omfattas av försäkringen till AmTrust Nordic AB.

För att göra en skadeanmälan, vänligen gå via denna länk: Skadeanmälan

Du loggar in med Bank-ID, registrerar din skadeanmälan och bifogar samtliga dokument. Se till att du har alla underlag färdiga att ladda upp i ditt skadeärende så slipper vi be om kompletterande uppgifter. På så sätt går det snabbare att fatta beslut i ditt ärende. Svara så utförligt som möjligt på frågorna och kontrollera att du lämnat rätt kontaktuppgifter så att vi kan nå dig om det skulle behövas.


AmTrust Nordic AB är generalagent för försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC och representerar försäkringsgivaren i Sverige.

Kontaktuppgifter vid skada:

AmTrust Nordic AB
Skador
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
skador@amtrustgroup.com
Telefon: 08-420 038 81

Bytet av skadereglerare påverkar inte din försäkring. Du omfattas av precis samma försäkringsskydd som tidigare.

Vänligen notera att om du har gjort en skadeanmälan till SveNord Försäkring AB efter den 2019-12-31 måste du skicka in din skadeanmälan på nytt till AmTrust Nordic AB, på adressen ovan. AmTrust Nordic AB kommer hantera ditt skadeärende skyndsamt.

Har du ett befintligt lån utan låneskydd?

Önskar du teckna låneskydd på ditt lån, vänligen kontakta oss på konsument@avida.se  så skickar vi ut all dokumentation och information som krävs till dig per post eller mail.

Faktablad (PDF)

Förköpsinformation(PDF)

Försäkringsvillkor kreditskydd (PDF)

Dataskyddspolicy (PDF)

Information om Amtrust (PDF)

Information om Avida som anknuten förmedlare (PDF)

 

Har du låneskydd tecknat innan 2017

Har du låneskydd som är tecknat före 31 december 2016 och vill anmäla skada eller har frågor om försäkringen skall du kontakta Crawford & Company.

E-post: affinity@crawco.se

Telefon: 010-410 70 00
Postadress: Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, 171 06 Solna

Allmänna villkor AXA fram till 2016-12-31 (PDF)

 

Uppsägning av låneskydd

Maila oss en skriftlig begäran att du önskar säga upp kreditskyddet så hjälper vi dig. 
konsument@avida.se.