Finansiell information

Här hittar du Avida Finans finansiella rapporter, som årsredovisningar, delårsrapporter och kapitaltäckningsrapporter.