Ändrade allmänna villkor

2020-03-25 ändrar Avida sina Allmänna villkor för lån och kredit. Du hittar de nya villkoren här.