Avida lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Med start 17 juni kommer Avida kunna erbjuda kunder i Tyskland inlåning i euro. Kunderna kommer kunna välja mellan både fasträntekonto och konton med rörlig ränta via inlåningsförmedlaren Raisin.  

- Vår strategi är att bygga en väl diversifierad lånebok och vi vill även i finansieringen ha så hög diversifiering som möjligt för att minimera risker, säger Tord Topsholm, CEO på Avida. Med vårt nya inlåningserbjudande i Tyskland kan vi diversifiera finansieringskällorna och möjliggöra utlåning i euro med en minskad likviditetsrisk och ett minskat behov av derivat.

De sparformer som kommer erbjudas kunder på den tyska marknaden är fasträntekonton och konton med rörlig ränta. Insatt kapital skyddas av den svenska statens insättningsgaranti.