Avida utvärderar möjligheten att emittera primärkapitaltillskott

Läs pressmeddelandet

Avida har givit Carnegie och DNB Markets i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” utvärdera möjligheten att emittera primärkapitaltillskott i svenska kronor med evig löptid och första möjliga inlösen efter 5 år. Transaktionen förväntas ske i närtid, men är avhängigt rådande marknadsförutsättningar.