Fortsatt osäkerhet hos bankerna kring regelverk

Bankernas närsynthet skapar möjligheter för de som kan anpassa sig

Efter tre års undersökningar står det klart att uttolkningen av reglerna förbättrats något men fortfarande upplever bankerna en stor osäkerhet i vad som är tillräckligt, särskilt de mindre bankerna. Efter tre år är det bara 19 % som anser att regulatorerna är tillräckligt tydliga i sina regleringar och instruktioner. Den slutsatsen presenterades av Torbjörn Jacobsson, CRO på Avida, under gårdagen på Handelhögskolan i Göteborg. 


Är bankerna skyddade eller kommer de ”drabbas” så som till exempel film-, tidnings- och musikbranscherna gjorts? De senaste årens undersökningar visar att bankerna tycker att hoten minskat på dessa områden, hela 69 % tror att skuggbanker och FinTech bolag kommer bli mer reglerade och därmed är hotet reducerat.


En varningsflagga anser Torbjörn. Det finns ett begrepp som heter Myopia för detta som handlar om att man är alldeles för närsynt och därmed inte ser de större förändringar som sker.
- Jag tror fortfarande att bankerna riskerar att ha ett Myopia, vilket skapar möjligheter för den som anpassar sig.