Brist på kapital står i vägen för utlandssatsningar

Conference room 2 | Avida Finans

Sveriges företag exporterar som aldrig förr och det finns en fortsatt stor optimism bland exportbolagen inför framtiden. Det visar Business Swedens exportchefsindex för årets andra kvartal. Men det är många företag som upplever svårigheter med att finansiera sin utlandssatsning. Enligt en rapport från Tillväxtverket anser nästan 25 % av de internationellt inriktade företagen att finansieringen är ett stort hinder för fortsatt expansion utomlands.

- Om du får chansen att expandera utomlands ska du ta den tycker jag, säger Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida. Men för att lyckas krävs ofta extra kapital och anledningarna till behovet av extra pengar kan vara flera. Vid en stor order kostar det ofta pengar innan ordern kan genererar vinst men det kan också vara ledtider som gör att internationella betalningar tar längre tid.

Avida hjälper företag dagligen

Avida hjälper dagligen företag med affärer utanför Sverige att få tillgång till den nödvändiga likviditeten direkt vid fakturering.
- Vi har en lösning som kallas Exportfactoring, säger Jessica Sparrfeldt. Den är anpassad för företag som behöver kunna planera sin likviditet under kraftig tillväxt eller optimera försäljningen, både i Sverige och utomlands.

Enligt Jessica Sparrfeldt finns det flera fördelar med Exportfactoring.
- Samtidigt som du får snabb tillgång till kapital blir du av med kreditrisken och dessutom kan du erbjuda dina kunder längre betalningsvillkor.

Läs mer om hur Avida kan hjälp exporterande företag