Extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ)

Avida Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 18 november 2019.