Inkassobolag - för stärkt lönsamhet och goda kundrelationer

Givande affärsrelationer är avgörande för alla företag, men kan också ställa sig i vägen för lönsamheten. Till exempel i samband med uteblivna inbetalningar. Inkassoärenden behöver dock inte innebära infekterade kundkonflikter, så länge de sköts på rätt sätt.

De flesta som driver företag har stött på kunder och samarbeten som kräver mer energi och pengar än vad de ger. De förfallna fakturorna verkar läggas på hög och övergår ofta till krångliga inkassoärenden som inte uppskattas av några inblandade. Frustrationen riskerar att snabbt övergå till försämrade relationer och avslutat samarbete. En kostsam förlust i en värld där varje kund är viktig.

Genom att överlämna dessa ärenden till ett professionellt och externt inkassobolag ökar chansen att betalningarna löses på ett smidigt sätt - i ett tidigt skede. Hela tiden med fokus på den goda relationen med kunden.

Andra fördelar med att lämna över detta arbete är bland annat följande:

Underlättar ditt fokus

Ditt arbete ska i grund och botten inte handla om att jaga kundernas inbetalningar. Ditt arbete handlar om att utveckla din verksamhet så att den når upp till uppsatta lönsamhets- och budgetmål. Att lämna över inkassoprocessen underlättar detta fokus.

Bevakning

Genom att se över kundernas betalningshistorik och mönster blir det lättare att får en tydlig bild över vilka kunder som innebär en risk. Om en och samma aktör  återkommande väljer att betala just dina fakturor sent, eller inte alls, så är det till exempel ett tecken på att situationen kan komma att förvärras framöver.

Ett kompetent inkassobolag i Sverige som arbetar professionellt med inkassohantering erbjuder även bevakning av riskfaktorer av det här slaget. Det ökar chansen för att du ska komma tillrätta med ärendet i god tid.

Hantera dina inkassokrav via oss på Avida finans. Vi skickar krav till era kunder enligt rådande regler och redovisar sedan pengarna till dig efter inbetalning. Naturligtvis kan vi också hjälpa dig som behöver ta ärenden vidare med hjälp av kronofogden eller andra rättsliga åtgärder. Vi erbjuder även fakturaköp och andra finansiella tjänster för företag som vill frigöra likviditet snabbt.