Ljus framtid för exporten - så förbereder du dig

Exportföretagens syn på framtiden har ljusnat rejält. Det visar Business Swedens rapport ”Exportchefs index” för fjärde kvartalet 2019 där index för exportförsäljning det kommande kvartalet stiger märkbart. För de företag som vill vara förberedda är det bra läge nu att ser över planerna för det kommande året och hur dessa ska finansieras.

- Det är så klart glädjande att exportföretagen tror på framtiden, säger Jessica Sparrfeldt, Head of Business Finance på Avida. Och för den optimistiska företagaren är det nu hög tid att planera för 2020 för att vara väl förberedd när exporten förhoppningsvis tar fart igen.

Med en plan för det kommande året plats är det nästa steg, säkerställa att det finns kapital för det kommande årets satsningar enligt Jessica Sparrfeldt.
- För att lyckas krävs ofta extra kapital och behovet av extra pengar kan ha flera olika anledningar. Vid en stor order kostar det ofta pengar innan ordern kan genererar vinst men det kan också vara ledtider som gör att internationella betalningar tar längre tid.

Kundfordringar som lösning
Finansieringslösningen finns närmare än de flesta tror menar Jessica Sparrfeldt.

- Du kan frigöra kapital från dina kundfordringar. Med hjälp av en factoringlösning kan du ha pengar på kontot inom 24 timmar istället för att behöva vänta på långsamma betalare. Så låt inte bristen på kapital stå i vägen för fortsatt tillväxt i bolaget.

 

Läs mer om Avidas factoringlösningar

Läs rapporten från Business Sweden