Nytt samarbete med Göteborgs universitet

Torbjörn Jacobsson, CRO på Avida

Torbjörn Jacobsson, CRO på Avida, har skrivit på ett unikt avtal om forskningssamarbete med Göteborgs Universitet. Grunden till samarbetet är den årliga enkätundersökning av svenska bankväsendets förståelse för införandet av nya regelverk som Torbjörn gör.

- Nu skapas nya möjligheter när vi i näringslivet samarbetar med universitetsvärlden, säger Torbjörn Jacobsson. Samarbetet bidrar till att föra samman praktik och forskning så att vi får bästa möjliga nytta för båda världar. Och för mig innebär det bland annat att jag kommer kunna samköra mina resulatet med de undersökningar som Göteborgs universitet har gjort.

- Det är väldigt roligt att vi har kunnat få till detta samarbete, säger Viktor Elliot, forskare Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Vi har under många år studerat effekterna av nya regelverk på finansbranschen. Det är ett fascinerande ämne med stor samhällsrelevans men samtidigt ett område där detaljerad data är väldigt begränsad. Torbjörns databas är helt unik och innebär att vi kan visa hur det faktiskt förhåller sig i praktiken och inte endast i teorin.

Med hjälp av de kunskaper och resurser som finns hos Göteborgs Universitet kan ännu mer djuplodand analyser av resultaten från Torbjörns årliga enkätundersökningar göras.

- Målet är att vi tillsammans ska skapa ännu bättre förståelse för hur implementeringen av nya regelverk påverkar bankerna i Sverige, säger Torbjörn.

Den årliga undersökningen har enbart omfattat den svenska bankmarknaden men enligt Torbjörn kommer samarbetet med universitetet skapa möjligheter till en större studie.

- I förlängningen vill jag kunna utöka undersökningarna till fler länder än Sverige, avslutar Torbjörn.

Årets enkätundersökning kommer att göras under mitten av april.