Räntehöjning

Om du är kund hos Avida kommer räntan på ditt lån/kredit att höjas med 0,25 procentenheter per den 1 februari 2019. Förändringen av räntan sker på grund av ändrade upplåningskostnader och en höjning av det allmänna ränteläget, se bland annat Riksbankens höjning av reporäntan den 20 december förra året. För mer information vänligen kontakta vår kundtjänst