Så hanterar du som exportör sommarens högtryck

Svensk export fortsätter den uppgående trenden och sätter åter nytt rekord i maj med en ökning på 10 % jämfört med samma månad förra året. Det visar nyligen publicerad statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. För det företag som vill ta steget utanför Sverige så finns det en del att tänka på. Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida, har några konkreta tips på hur den som vill ta del av det rådande högtrycket i exportnäringen ska göra.

- Att få fart på sin exportverksamhet innebära ofta ett ökat behov av kapital, säger Jessica Sparrfeldt. Och anledningarna till kapitalbehovet kan vara flera – en stor order som kostar pengar innan den genererar vinst eller att internationella betalningar drar ut på tiden så att du måste ligga ute med pengar längre än normalt.

Utöver det rena kapitalbehovet innebär också export till nya marknader att nya risker måste hanteras.

– För det första, låt inte riskerna hindra dina exportplaner, säger Jessica Sparrfeldt. Men när du tar första steget utomlands finns det nya risker att ta hänsyn till, som att hantera andra valutor och att säkerställa att man får betalt från kunder i andra länder. Med en factoringlösning kan du få hjälp att hantera allt detta så företaget kan ta steget i lugn och ro.

Avida hjälper dagligen företag med affärer utanför Sverige att få tillgång till den nödvändiga likviditeten direkt vid fakturering.

– Vi har en lösning som vi kallar Exportfactoring, säger Jessica Sparrfeldt. Den är anpassad för de företag som vill ha möjligheten att planera sin likviditet under kraftig tillväxt eller för att optimera försäljningen, både i Sverige och utomlands. Samtidigt som företaget får snabb tillgång till likviditet så hanteras också kreditrisken och dessutom kan de erbjuda sina kunder längre betaltider.

Läs mer om Exportfactoring