Se till att du har pengar till löneutbetalningen

Gör en intresseanmälan

Har du, liksom många andra, pengar som ligger bundna i kundfordringar? Låt inte det bli ett likviditetsproblem för dig! Avida kan hjälpa dig att frigöra pengarna genom att finansiera dina kundfakturor. Om du säljer dina fakturor till Avida har du pengarna redan nästan dag - och täckning till löner eller plötsliga utgifter som dyker upp.

Sälj fakturan för tryggare likviditet

Har du mycket arbete? Vad kul! Men, du kommer väl ihåg att fakturera? Det är lätt att arbeta så mycket att faktureringen blir eftersatt, och sen fakturering kan leda till problem när det är dags för löneutbetalningar eller betalning till dina leverantörer.

Så kommer du ihåg att fakturera

  • Skicka fakturan direkt
  • Tänk att arbetet inte är klart förrän fakturan är skickad, då blir det en naturlig del av varje uppdrag
  • Avsätt en halv arbetsdag i veckan för att ta hand om ditt pappersarbete
  • Lägg över faktureringen på någon annan

Om du väljer att låta Avida sköta din fakturahantering, tar vi hand om hela processen från utskick av faktura till påminnelser och du kan använda tiden till fler uppdrag istället.

Avida hjälper dig framåt!