Tillväxtföretag missar finansieringsmöjlighet

Av de företag som gjort investeringar och haft behov av finansiering de senaste 12 månaderna upplever över hälften, 56 %, av företagen att det är ganska eller väldigt svårt att få extern finansiering. Det visar branschorganisationen Företagarnas nyligen publicerade Finansieringsrapport 2019. Och det här är inget nytt problem utan något som Företagarna har sett i sin årliga undersökning sedan 2011.

- Det är naturligtvis olyckligt att företagen upplever att problem med finansiering står i vägen för deras fortsatta tillväxt år efter år, säger Jessica Sparrfeldt, head of Business Finance på Avida.

Enligt Företagarnas undersökning väljer majoriteten av alla företag att finansierar investeringar med löpande intäkter eller befintligt eget kapital och när det inte räcker till använder många också sin familj, vänner eller övriga ägare som finansieringslösning. En lösning som ofta kan vara komplicerad då bland annat kontrollen över bolaget kan komma att äventyras. Men enligt Jessica Sparrfeldt så finns en enkel lösning närmare än många företag verkar känna till.

- De allra flesta företag sitter på lösningen redan utan att veta om den. Jag skulle absolut rekommendera att använda de egna kundfordringarna i bolaget med hjälp av factoring. En relativt okänd källa till finansiering ser det ut som då endast 8 % av företagen har använt sig av factoring enligt Företagarnas undersökning.

Läs mer om Avidas factoringtjänster

Läs mer i Företagarnas Finansieringsrapport 2019