Integritetspolicy & användarvillkor

Avida Finans AB är förpliktad att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Skyddet för den personliga integriteten regleras i personuppgiftslagen.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som Avida Finans AB behandlar är uppgifter som företaget eller du själv lämnar vid ansökan om samarbete vid fakturaköp eller fakturabelåning, vid ansökan om en kredit eller öppnande av ett konto eller personuppgifter som återfinns på en faktura vid fakturaköp och fakturabelåning. Uppgifterna kompletteras vid förberedelse av tjänsten t.ex. med kreditupplysning och i övrigt vid administration av avtalet/tjänsten med företaget eller med dig som kund. Uppgifter om företrädare för kunden, t.ex. firmatecknare, styrelseledamot, styrelsesuppleant, förmyndare, gode män eller ombud behandlas också. Personuppgifterna behandlas av Avida Finans AB, som är personuppgiftsansvarig, och kan komma att utlämnas till andra företag som Avida Finans AB samarbetar med, t.ex. Bankgirocentralen, Plusgirot och penningförmedlare vid redovisning av in- och utbetalningar. Personuppgifter utlämnas till samarbetspartners och myndigheter bland annat vid kreditbevakning, inkassoåtgärder eller rättsliga åtgärder.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är administration av kundförhållandet, egen administration och statistik samt marknadsföring och marknadsundersökning. Det innebär att personuppgifter behandlas för förberedelse för avtal och fullgörelse av ingångna avtal, framställning av underlag för in- och utbetalning till annan penninginrättning, framställning av meddelanden och underlag om rättsliga åtgärder som avser vår fordran, framställning av underlag för ekonomisk redovisning och riskhantering, kund- och försäljningsanalyser och annan planering av verksamheten, framställning av meddelanden för direktreklam, telemarketing och marknadsundersökningar, kreditprövning och regelbunden kreditbevakning, noteringar i samband med frågor och klagomål samt sambearbetning med annat register för adressuppdateringar. Avida Finans AB kan komma att överföra kundinformation till missbruksregister i de fall kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Behandling av personuppgifter sker också för att Avida Finans AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag.

Kostnadsfri rådgivning och vägledning

Om du inte är nöjd med den handläggande tjänstemannens svar kan du överklaga till vår klagomålsansvarige. Ytterst ansvarig för klagomål och reklamationer i Avida Finans AB är vår verkställande direktör.

Information

Du har rätt att få besked om behandling av personuppgifter som rör dig. Skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till personuppgifter@avida.se.

Direktmarknadsföring

Du kan komma att få intressanta erbjudanden från Avida Finans AB. Om du inte vill ha några erbjudanden så kan du skicka ett meddelande till salj@avida.se oss så använder vi inte dina personuppgifter till direktmarknadsföring. Ange om det avser brev, telefon och/eller e-post.

Rättelse

För att upprätthålla en god kundservice uppdaterar vi genom sambearbetning med andra register kontinuerligt dina personuppgifter. Skulle du anse att de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga ska du utan dröjsmål kontakta oss så att personuppgifterna kan rättas, blockeras eller utplånas. Skicka ett brev eller e-post till personuppgifter@avida.se.

Villkor & avgifter

Allmänna villkor delbetalning (PDF)
Administrativ avgift vid återbetalning (PDF)