hero-img

Annual and interim reports

Varning för bedrägeriförsök. Just nu sker det bedrägeriförsök via telefon där någon utger sig för att ringa från Avida. Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägriförsök här - Bedrägeri och säkerhetsinformation
×

2022

Delårsrapport januari-mars (PDF)
Delårsrapport januari-juni (PDF)

In English
Interim report January-March (PDF)
Interim report January-June (PDF)

2021

Årsredovisning (PDF)
Årsredovisning (ZIP)
Bokslutskommuniké (PDF)
Delårsrapport januari-mars (PDF)
Delårsrapport januari-juni (PDF)
Delårsrapport januari-september (PDF)

In English
Annual Report (PDF)
Year-end report (PDF)
Interim report January-March (PDF)
Interim report January-June (PDF)
Interim report January-September (PDF)

2020

Årsredovisning (PDF)
Bokslutskommuniké (PDF)
Delårsrapport januari-mars (PDF)
Delårsrapport januari-juni (PDF)
Delårsraport januari-september (PDF)

In English
Annual Report (PDF)
Year-end report (PDF)
Interimreport January-september, English (PDF)

2019

Årsredovisning (PDF)
Bokslutskommuniké (PDF)
Delårsrapport januari-mars (PDF)
Delårsrapport januari-juni (PDF)
Delårsrapport januari-september (PDF)

2018

Årsredovisning (PDF)
Bokslutskommuniké (PDF)
Delårsrapport januari-juni (PDF)

2017